Algemene voorwaarden Hendriks Reizen

 

Aansprakelijkheid

Degene die een reis boekt voor (ook) andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeld. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders/voogden toestemming hebben gegeven.

 

Aansprakelijkheid ten aanzien van uw accommodatie

De reiziger dient de accommodatie naar beste weten en volgens bestemming te gebruiken en te onderhouden. De reiziger is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het object en/ of inventaris, ongeacht of deze schade en /of verlies het gevolg is van nalatigheid of daden van zichzelf of derden. Bij ernstige misdragingen kan de touroperator of accommodatieverschaffer genoodzaakt zijn passende maatregelen te nemen. Voor deze maatregelen en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Airconditioning

De airconditioning wordt meestal centraal geregeld en is vaak uitsluitend gedurende de warmste maanden operationeel. Tevens wordt deze vaak gedurende een aantal uren ingeschakeld. Hier kunnen wij geen invloed op uitoefenen.

 

Annuleringskosten

Indien de overeenkomst wordt geannuleerd door de reiziger, is de reiziger, annuleringskosten verschuldigd. Ten aanzien van de verschuldigde annuleringskosten wordt er rekening gehouden met de betalingsvoorwaarden. Bij annulering binnen 14 dagen na factuurdatum zijn de annuleringskosten nihil. Bij annulering na 14 dagen na factuurdatum, maar uiterlijk 60 dagen vóór vertrek van de betreffende reis bedragen de annuleringskosten 40% van de reissom + boekingskosten. Bij annulering binnen 60 dagen vóór vertrek van de betreffende reis bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom + boekingskosten. Annuleringsverzekering Door het afsluiten van een annuleringsverzekering beperkt u de schade die ontstaat wanneer u om een geldige reden moet annuleren.

 

Badkamer

De inrichting is vaak niet zoals u van thuis gewend bent: soms ontbreekt het gordijn of heeft u een bad in plaats van een douche. Door middel van het aanbrengen van hulpmiddelen willen wij uw comfort voor zover als mogelijk verhogen. Eventuele onvolkomenheden over de badkamer, kunt u direct ter plekke melden aan de hotel receptie.

 

Bagage

Wij verzoeken u om uw bagage te voorzien van een kofferlabels, voorzien van naam, adres en bestemming. U bent zelf verantwoordelijk voor uw bagage. Indien deze in het hotel of op de opstapplaats achterblijft, zullen de vervoerskosten voor eigen rekening zijn. Per persoon mag u maximaal 1 stuks handbagage en 1 koffer meenemen, medische uitzonderingen daargelaten. Bedden en matrassen zijn vaak niet zo als u thuis gewend bent, meestal zijn deze slapper en veren verder door of ze zijn juist harder. Ook zijn de bedden en matrassen veelal niet langer dan 1.90m. De 2-persoonsmatrassen kunnen bestaan uit een groot matras of twee enkele matrassen. Hier hebben we geen invloed op.

 

Betalingsvoorwaarden

Bij het tot stand komen van een overeenkomst dient de reiziger, na het ontvangen van de factuur, binnen 14 dagen na de factuurdatum een aanbetaling van 40% van de reissom + boekingskosten + eventuele premie annuleringsverzekering te voldoen. De restantbetaling inclusief eventuele reisverzekering dient uiterlijk 60 dagen vóór vertrek van de betreffende reis voldaan te zijn. Mocht uw boekingsdatum binnen de 60 dagen vallen voor vertrek dan dient u de gehele reissom ineens te betalen.

 

Boekingsbevestiging

U ontvangt de boekingsbevestiging uiterlijk 2 weken na boeking, tenzij anders afgesproken. Controleert u zo spoedig mogelijk de gegevens op de bevestiging en laat ons dit dan weten. Boekingskosten. Bij reservering worden er geen boekings-/administratiekosten in rekening gebracht, tenzij anders afgesproken.

 

Bouwactiviteiten

Van grote en geplande bouwactiviteiten worden wij van tevoren op de hoogte gesteld en wij geven deze direct aan u door. Echter het kan voorkomen dat de lokale overheden beslissen dat spontaan aan de openbare weg wordt gewerkt of in de nabije omgeving met nieuwbouw wordt begonnen zonder enig bericht vooraf. Voor het eventuele ongerief en ongemak kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen.

 

Brandveiligheid

Het is belangrijk om te weten en u te realiseren dat de veiligheidsnormen in het buitenland meestal lager liggen dan die van toepassing zijn in eigen land. Maak uzelf altijd bekend met de veiligheidsregels en vluchtroutes van de accommodatie waar u verblijft.

 

Busreizen

Alle reizen worden uitgevoerd met een luxe touringcar, voorzien van alle gemakken. Dubbele beglazing, video en radio installatie, luchtvering, airco, toilet, koelkast,

koffiezetapparaat, lift en comfortabele verstelbare stoelen. Of anders vermeld.

 

Excursies

Alle in deze brochure vermelde reizen zijn inclusief excursies. Echter geldt dat entrees voor bezienswaardigheden, boottochten, treinreizen, kabelbaantochten en dergelijke en uitgaven van persoonlijke aard niet in de reissom zijn inbegrepen. In verband met weersinvloeden, vitaliteit van de deelnemers en dergelijke is er geen vooraf vastgesteld excursie programma. De excursies in de brochure behoren tot de mogelijkheden. Faciliteiten Wij attenderen u erop dat het gebruik van hotelfaciliteiten, zoals sauna, zwembad en dergelijke altijd voor uw eigen verantwoording en risico zijn.

 

Feestdagen/Openingstijden

Ook in het buitenland zijn diverse nationale, regionale en lokale feestdagen. Het is mogelijk dat gedurende uw verblijf in het betreffende land een feestdag of speciale gelegenheid wordt gevierd en dat hierdoor winkels, musea of andere bezienswaardigheden niet voor publiek toegankelijk zijn en of beperkte openingstijden hebben. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Foto’s brochure

De foto’s die zijn gebruikt in onze brochure laten enkel een impressie zien van het hotel, de omgevingen en de bezienswaardigheden. De kamer die u tijdens uw verblijf krijgt toegewezen door het hotel kan verschillen met de foto die u in de brochure ziet. Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. Geluidsoverlast Het verkeer in het centrum van de grote steden, het geluid van buitenrestaurants, bars en discotheken is in het bijzonder in het hoogseizoen niet te vermijden en niet te voorkomen. Tevens kan het voorkomen dat de vereiste ventilatieapparatuur en de grote airconditioners die in het omringende gebouw geplaatst zijn lawaai produceren. Hierop hebben wij helaas geen invloed.

 

Gezondheid

Indien u regelmatig medicamenten moet gebruiken, is het verstandig een kopierecept (en een medisch paspoort te verkrijgen bij uw apotheek) mee te nemen, zodat de medicamenten bij verlies in het buitenland gekocht kunnen worden. U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitsbewijs. De kosten die ontstaan bij het ontbreken van deze komen ten laste van de reiziger. De meest actuele informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw gemeente.

 

Hotelinformatie

De vraag naar hotels is de laatste jaren enorm toegenomen. De hotels ontvangen het hele jaar door zo veel boekingen dat men soms niet toekomt aan renoverings werkzaamheden en of algemeen onderhoud. Wij willen u erop wijzen dat de standaard van hotels, zoals we die in Nederland kennen, niet altijd van toepassing is op de hotels in het buitenland. Ondanks onze grote druk om alles in goede staat te houden, zou het kunnen voorkomen dat de realiteit niet aan uw verwachting voldoet. Dit valt buiten onze verantwoordelijkheid, uiteraard kunt u zich altijd wenden tot het hotelpersoneel voor vragen en of opmerkingen.

 

Kamers

Voor veel hotels geldt dat 1-persoonskamers beperkt zijn. Ondanks dat de reisprijs afwijkt van een boeking met een 2-persoonskamer, is de kamer vaak minder van kwaliteit qua grootte, ligging en/of faciliteiten dan een 2-persoonskamer. Dit is helaas een internationaal gegeven, waarop wij geen invloed hebben. Voor mensen die alleen reizen geldt dat zij altijd gebruik dienen te maken van een 1-persoonksamer. Minimum aantal deelnemers Zoals gebruikelijk bij groepsreizen, hanteren ook wij voor alle reizen in deze brochure een minimum aantal deelnemers. Het minimum aantal deelnemer voor onze reis is 20 personen..

 

Onvolkomenheden

Het kan altijd gebeuren dat u op uw bestemming of tijdens de reis, een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst constateert. Mocht dit gebeuren, meldt uw klacht dan direct aan de chauffeur en of reisleider, zodat er op de plaats van bestemming of tijdens de reis een oplossing kan worden aangeboden. Indien u de tekortkoming of klacht, vanaf uw bestemming niet zoals beschreven heeft gemeld, kunnen wij achteraf helaas uw klacht niet in behandeling nemen. Indien uw gemelde klacht tijdens de reis niet of niet naar uw tevredenheid is opgelost, dient u uw klacht schriftelijk en uiterlijk 2 weken na uw terugkeer in Nederland aan ons voor te leggen. Een klacht welke niet tijdig wordt ingediend, kan niet in behandeling worden genomen. Openingstijden/Bereikbaarheid Hendriks Reizen is bereikbaar op telefoonnummer 06-52016356 en per email via info@hreizen.nl. Ons kantoor is geopend op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden is Hendriks Reizen 24 uur per dag voor noodgevallen bereikbaar op telefoonnummer: 06-52015356.

 

Organisatie

Alle reizen worden georganiseerd door Hendriks Reizen.

Hendriks Reizen is gevestigd op Robijnstraat 4, Heerlen (NL), K.v.K. 52834026 .

 

Opstapplaats en opstaptijd

Vooraf krijgt u bij de reisbescheiden een opstapplaats en een opstaptijd. U wordt geacht zich 15 minuten voor de opstaptijd bij de opstapplaats aanwezig te zijn. Mocht u door omstandigheden niet op tijd bij de opstapplaats zijn, wordt u geacht contact op te nemen met Hendriks Reizen. Hier krijgt u informatie naar welke opstapplaats u zich dan moet begeven en op welke tijd de touringcar hier zal zijn. Alle kosten voortvloeiende uit deze zijn ten laste van u.

 

Overmacht

Voor werkonderbrekingen, stakingen, etc, die lokaal of regionaal worden georganiseerd, kunnen wij niet verantwoordelijk voor worden gesteld, indien deze een negatieve invloed hebben op uw vakantie. In deze overmachtsituaties staan ook wij machteloos, maar wij zullen ernaar streven u zo goed mogelijk van dienst te zullen zijn.

 

Reisbescheiden

Deze zult u circa 2 weken voor vertrek, indien het complete factuurbedrag ontvangen is, ontvangen. Hierop staan uw opstapplaats en opstaptijd vermeld. Reisduur De reizen in dit programma variëren in reisduur. Er zijn reizen die zowel ’s morgens als in de loop van de dag vertrekken, dan wel terugkeren. Ongeacht het tijdstip daarvan geldt dat de eerste als ook de laatste reisdag als volledige reisdagen worden gerekend, mede met het oog op de reisverzekering.

 

Reissom

De reissom betreft de in de brochure vermeldde prijs per reis per persoon. Deze kan bestaan uit een reisprijs onder bezetting van een 1 persoonskamer of een reisprijs op basis van een 2 persoonskamer. Indien de brochure vermeld “prijs op aanvraag” of indien u afwijkt van de in de brochure aangeboden kamers, hutten en of categorie van de hutten krijgt u vooraf de reissom middels een vrijblijvende optie.

 

Reisverzekering

Door het afsluiten van een reisverzekering bent u verzekerd voor ongevallen, verlies en schade van uw bagage of geld, SOS- kosten en medische kosten. Deze dient u zelf af te sluiten.

 

Roken

Roken in de touringcar is verboden, voor zowel klanten, begeleiders als de chauffeur.

 

Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf

De Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf staat garant voor optimale veiligheid door de inzet van ervaren chauffeurs en touringcars die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid en comfort. Elk half jaar wordt het busbedrijf daarop gecertificeerd. Alle reizen van Hendriks Reizen worden uitgevoerd met een busmaatschappij  die SKTB keurmerk gecertificeerde touringcars heeft.

 

Televisie

Indien er op uw kamer een televisie aanwezig is, moet u ervan uitgaan dat hierop alleen lokale, en geen Nederlandse zenders te ontvangen zijn.

 

Verzorging

De reizen zijn gebaseerd op basis van halfpension of volpension, waarbij halfpension betekent dat u begint met het diner en eindigt met het ontbijt. Lunch is niet inbegrepen, maar tijdens reis en excursies wordt wel altijd de gelegenheid tot lunchen geboden. Volpension betekent dat u begint met ontbijt en eindigt met een diner waarvan op de tussenliggende dagen de lunch inbegrepen is.

 

Wijzigingen

Het reisprogramma wordt ruim voor het uitgeven van deze gids samengesteld. Hendriks Reizen behoudt zich het recht om de reissom te wijzigen als er veranderingen plaatsvinden in

vervoerskosten, verschuldigde heffingen en/of wisselkoersen daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto doorberekend worden aan de klant. Zitplaatsen Tijdens alle reizen worden geen vaste zitplaatsen toegekend. Wel kan er rekening gehouden worden met specifieke medische preferenties.